top of page
Učitel a žák

DENNÍ PROGRAM

7:00 - 9:00        Příchod dětí

7:00 - 8:30        Volná hra

8:30 - 9:00        Přesnídávka

9:30 - 11:30      Řízená pedagogická činnost - přivítání v kruhu, rozumová výchova, hudební, výtvarné

                            a pohybové činnosti, rozvoj předčtenářské gramotnosti, aktivity venku

11:30 - 12:30   Oběd (děti na dopoledne odcházejí od 12:30 do 13:00 hod.)

12:45 - 14:00   Pohádka, spánek - relaxace

14:30 - 14:45   Svačina (odchod dětí do 15:00)

15:00 - 16:00   Kroužky, odpolední aktivity*

16:00 - 18:00   Herní činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí

* Odpolední aktivity vždy od 15:00

Pondělí: Eurytmie (Rytmika, taneční a pohybová výchova)

Úterý:     Plavání

Středa:  Odpoledne v angličtině

Čtvrtek: Plavání

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Vzdělávání dětí probíhá dle osnov Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání MŠMT. Aktuální témata jsou k dispozici na nástěnce vstupu školy.

 

SPORTOVNÍ AKTIVITY

Pohyb a hra jsou přirozené součásti zdravého dětského vývoje. Dbáme na rozvoj  motorických dovedností dětí, zlepšování jejich kondice, naší snahou je, aby děti vnímaly pohybové a sportovní aktivity pozitivně.

Podíl sportovních aktivit je v naší školce vyšší, než je běžné ve standartních školkách. Veškerá pohybová a sportovní činnost je uzpůsobena psychomotorickým dovednostem a věku dětí.

Pohybová a sportovní výchova je nejen zdravou aktivitou, ale také významně napomáhá prevenci úrazovosti dětí, zlepšuje jejich zdraví, pomáhá je začleňovat do kolektivu.

Děti denně cvičí v tělocvičně, 2x týdně plavou a otužují se ve vlastním bazénu, denně tráví část aktivit venku.

Nemocnost dětí je v naší školce skutečně velmi nízká!

JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Anglický jazyk : Seznamování s anglickým jazykem prostřednictvím hry je každodenní součástí vzdělávacího plánu školky, ve středu odpoledne probíhá "výuka" anglického jazyka. Rodiče mají možnost tematické okruhy sledovat na nástěnkách, také formou "výrobků" z jazykových lekcí.

Český jazyk: Dbáme na to, aby děti jiných národností, které navštěvují školku, porozumněly lépe  českému jazyku a případně si zlepšily českou jazykovou zásobu.

 

 

bottom of page