top of page
Předškolní věda třídy

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POVĚŘENÍ K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

SOUHLAS O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

INFORMED CONSENT WITH PROVIDING INFORMATION

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soubory jsou uloženy ve formátu pdf. K jejich prohlížení je možné použít program Adobe Reader. Ke stažení zde.

 

PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD

je zpracován v souladu se zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1.9.2017

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

bottom of page