top of page
Děti ve vnitřním dětském hřišti

SPORTOVNÍ ŠKOLKA ŘEPY

5.jpg

O NÁS

Jsme moderní sportovní školka v Řepích.

Jsme tady pro Vás a Vaše děti již přes deset let. Sportovní školka Řepy je součástí Centra psychosomatické medicíny - Cepsymed.

Každé dítě je jedinečné a proto si zakládáme na tom, že respektujeme jeho stupeň vývoje, jeho potřeby (fyzické i emocionální) a vytváříme prostředí, které dítě láká k objevování a učení nových věcí.

Velkorysé prostory naší školky společně s vlastním plaveckým bazénem, profesionálním personálem a kvalitní bio stravou jsou základem pro správný rozvoj Vašich dětí.

Motivuje nás vidět pokroky Vašich dětí a spokojenost jejich i Vás samotných.

Školku jsme založili už v roce 2011 a v současných prostorách jsme od roku 2017. Školka je pro děti ve věku 2 - 6 let. Děti příjímáme v průběhu celého roku a provoz je CELOROČNÍ. Tedy včetně letních měsíců!

 

Ve vlastním vyhřívaném bazénu, který se nachází přímo v objektu školky (děti tak na lekce plavání chodí pouze o patro níž a nemusí opustit budovu, což je v zimních měsících velká výhoda!) vedeme děti 2x týdně

k základním plaveckým dovednostem.

Základy dalších sportovních dovedností se řídí ročním obdobím

(zimní a letní sporty, atletika, gymnastika, míčové hry).

Část každodenních odpoledních herních činností je vedena v anglickém jazyce.

 

Při veškerých činnostech dbáme na zdravý psychomotorický vývoj dítěte. Individuální přístup ke specifikám dětí je samozřejmostí. Hra je v našem zařízení hlavní složkou výchovně-vzdělávacího procesu.

 

Cílem našeho působení je klidné a radostné dítě připravené k přechodu do školního prostředí. Učitelé v našem zařízení mají pedagogické vzdělání předepsané ministerstvem školství. Instruktoři plavání mají akreditované kurzy MŠMT.

 

Na psychomotorický vývoj dětí dohlíží  MUDr. Vladimíra Vlčková Zenáhlíková.

 

Možná, že zdánlivě archaické úsloví „Ve zdravém těle zdravý duch“ má své opodstatnění i v dnešní době.

Provozovatelem soukromé školky je  Zdravá rodina, z.s. , Dětská skupina Zdravá rodina I a II. 

 

Za sportovní školku

Mgr. Martin Vlček, zakladatel

About
Dívka maluje v umění
meet the staff

NAŠI ZAMĚSTNANCI

4.jpg

Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze obor speciální pedagogika a Střední pedagogické školy.

V postgraduálním studiu ukončil psychoterapeutický výcvik SUR.

Je akreditovaným samostatným adiktologem ve zdravotnictví. Působí jako psychoterapeut na Klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Většinu svého profesního života se věnuje psychoterapii dětí, dospělých a rodin.

Je akreditovaným instruktorem plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku se zaměřením na plavání dětí

s handicapem a rehabilitační plavání.

Je jednatelem společnosti Augmentum s.r.o. a předsedou správní rady

o.s. Zdravá rodina.

 

Dále je členem zakladatelem občanských sdružení Sananim o.s. a Acorus, o.s.

Mgr. Martin Vlček

zakladatel

2.jpg

Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Během studia i nyní se ve velké míře věnuje dětské literatuře a českému jazyku, zaměřuje se na rozvoj předčtenářské gramotnosti u dětí. Hraje na klavír.

Je akreditovanou instruktorkou plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Aktivně se věnuje několika sportovním disciplínám (brusle, trampolína, jóga, plavání).

Věnuje se rozumové výchově, výtvarné výchově, hudební výchově, českému jazyku, angličtině, japonštině a sportu.

Spolupracuje s Pedagogickou fakultou Karlovy univerzity - oponuje bakalářské

a diplomové práce, vyučuje předmět Literatura pro děti budoucí učitele preprimárního vzdělávání.

Mgr. Jana Havlová

ředitelka

1.jpg

Tereza Přecechtělová

asistentka

KONTAKT

Sportovní školka Řepy, Zdravá rodina, z.s.

Žalanského 68/54 , Praha 6 - Řepy, tel.: +420 723 833 449

Děkujeme, brzy se ozveme.

Contact
bottom of page